מקצועות לימוד

חטיבה עליונה

מקצועות מורחבים לבחירה

ברמה של 5 יחידות לימוד

מגמה לבחירה

ברמה של

15 יחידות לימוד

מקצועות חובה

Flower

עברית

היסטוריה

אנגלית

אזרחות

תנ"ך

ספרות

מתמטיקה

חינוך גופני