כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

ספרות

רכז המקצוע: סהר שבתאי

אודות

לימודי חובה - שתי יחידות לימוד

לימודי הבחירה- יחידות ההגבר- בהשלמה לחמש יחידות לימוד

לשאלות ניתן לפנות לסהר שבתאי

אימייל צהוב.png