ספרות שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

שקלול ציון ההגשה בתיכון לבגרות 30%

 כיתה יא' (ציון שנתי)

60% תלקיט שירה וסיפורת

20%  אנטיגונה דרמה  -  PBL 

20%  תלמידאות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School