ספרות שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

שקלול ציון בגרות פנימית - 30% ספרות

מבחן מחצית א' (דרמה)              40%

משימה מחצית ב' (שירה)            20%

משימה מחצית ב'  (סיפורת)       20%

תלמידאות                                    20%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School