תנך שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

סמסטר א' 

בחנים                            30%

מבחן שכבתי                 50%

תלמידאות                     20%

*תלמידאות נקבעת על פי הכנת שיעורי בית ויחס למקצוע.


סמסטר ב'

מבחן שכבתי                 30%

מתכונת פנימית            50%

תלמידאות                    20%

*תלמידאות נקבעת על פי הכנת שיעורי בית ויחס למקצוע.


ציון שנתי - חישוב ממוצע של שני הסמסטרים.


ציון ההגשה נקבע על פי:

ציון סמסטר ב' - כיתה י'   15%

ציון שנתי י"א                    85%


לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School