תנך שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

תנך יא': 

מבחן ״אבות״ כיתה י׳: 10%

משימות מקוונות: 20%

מבחן מחצית ב׳: 35%

מבחן מתכונת: 35%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School