תנך שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכה בתנך לקראת בגרות

1. מבחן סמסטר א' מהווה 55%

2. מבדק כיתה/בוחן 15 %

3. ייערכו 4 מבדקים מקוונים % 5 כל אחד מהם.

4. שיעורי בית רצופים 10%.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School