תנך שכבה י

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכה בתנך לקראת בגרות

1. מבחן סמסטר א' מהווה 55%

2. מבדק כיתה/בוחן 15 %

3. ייערכו 4 מבדקים מקוונים % 5 כל אחד מהם.

4. שיעורי בית רצופים 10%.

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב