קולנוע שכבה יב

קריטריונים למתן ציון

דרכי הערכה וקריטריונים להערכת התלמידים – קולנוע (עיוני ומעשי)

קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה יב'):

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות (מעשיות). עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם .

ד. בחינות ובחנים (עיוני ומעשי), ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.

בשנה זו הנכם ניגשים לבגרות עיונית (אנסין) המהווה 35% מציון הבגרות שלכם.

כמו כן, בשנה זו הנכם ניגשים לבחינת בגרות מעשית ומגישים סרט גמר .

ציון הבגרות העיונית מורכב משלושה פרמטרים:

  1. עבודת      שוט ביי שוט – 30%

  2. בחינת      אנסין חיצונית – 35%

  3. פורטפוליו      המכיל את מכלול העבודות והמבחנים אשר נאספו במהלך השנתיים האחרונות - 35%

ציון הבגרות המעשית מורכב ממספר פרמטרים:

1. ציון פרויקט חצי הגמר 10%

2. ציון תיק הפקה 20%

3. ציון סרט גמר 25%

4. שיחה עם התלמיד על התפקיד 35%

5. רפלקציה 10%

שני הציונים הנ"ל יהוו 100% מציון הבגרות בתקשורת (כאשר כל אחד מהם בנפרד 50% מסך הציון הכללי)

הציון השנתי שלכם יינתן על סמך העבודה, עמידה בלוח זמנים, הגשה שלכל חלקי השלם – כמפורט בקובץ האקסל.

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה י'ב

מבחנים ובחנים 30%

עבודות הגשה 40%

תלמידאות 30%

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה י'ב

תיק הפקה 20%

תהליך הפקה על סרט הגמר 40%

תלמידאות 30%

מבחנים 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב