קולנוע שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

דרכי הערכה וקריטריונים להערכת התלמידים – קולנוע (עיוני ומעשי)

קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה יא')

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות (מעשיות). עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם .

ד. בחינות ובחנים (עיוני ומעשי), ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.

בשנה זו הנכם מגישים פרויקט חצי גמר בקולנוע מעשי המהווה 10% מציון הבגרות הסופי שלכם

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה יא

מבחנים ובחנים 30%

עבודות הגשה 40%

תלמידאות 30%

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה יא

מבחנים ובחנים 15%

עבודות הגשה 15%

תלמידאות 20%

פרויקט גמר 50%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School