קולנוע שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

דרכי הערכה וקריטריונים להערכת התלמידים – קולנוע (עיוני ומעשי)

קריטריונים להערכת תלמיד/ציון סמסטר/ציון שנתי (כיתה י')

א. נוכחות מלאה בשיעורים – הקפדה על איחורים והיעדרויות

ב. הכנות מטלות, הגשת דו"חות צפייה – עמידה בלוח זמנים של הגשת העבודות.

ג. במהלך השנה תידרשו להכין ולהגיש עבודות הן בקולנוע עיוני והן בקולנוע מעשי: חלקן קבוצתיות וחלקן אישיות, חלקן כתובות וחלקן מצולמות (מעשיות). עבודות אלה יקבלו ציון שבסופו של דבר ישתכלל עם פרמטרים נוספים בציון הסופי שלכם .

ד. בחינות ובחנים (עיוני ומעשי), ככל שיתאפשר במהלך השנה – בהם תצטרכו לגלות בקיאות מלאה בחומר הלימודי ובסרטים בהם צפינו.

ה. הבאת חומרי למידה לשיעור.

ו. השתתפות פעילה בשיעורים.

בשנה זו הנכם מגישים עבודת ניתוח סצנה –

SHOT BY SHOT

עבודה זו הינה אישית לכל תלמיד ומהווה חלק מהציון הסופי בבחינת הבגרות

באמנות הקולנוע 1 יח"ל (30%)

בכל אחד מהפרקים הנלמדים בכיתה, אנחה אתכם כיצד למלא את הטבלה ולנתח את השוט.

נלמד במה הוא תורם למשמעות הסרט כולו.

(העבודה תעשה בשלבים)

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע העיוני בכיתה י'

שוט ביי שוט 50%

עבודות הגשה 15%

מבחנים ובחנים 15%

תלמידאות 20%

להלן הקריטריונים להערכה עבור הקולנוע המעשי בכיתה י'

עבודות הגשה 40%

מבחנים ובחנים 30%

תלמידאות 30%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School