צרפתית שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון במקצוע צרפתית בשנת לימודים תשפ"א

חטיבה עליונה :כיתות יב  ציון שנתי

מטלות ועבודות בזמן שיעור (בחנים , הבנת הנשמע, 1מבחן) : 35%

מבחן  מתכונת:30%

עבודות בלמידה אסינכרונית (שיעורי בית): 20%

תלמידאות : % 15

בברכה .

קורין גרבה וצוות המורות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School