צרפתית שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון בצרפתית - כיתות יב

מרכיבים של הציון השנתי:

סמסטר א'     30%

מטלות  כיתה + בחנים    30%

שיעורי בית                       20%

מבחן                                35%

תלמידאות                        15%

סמסטר ב'      30%

מטלות  כיתה + בחנים    30%

שיעורי בית                       20%

מבחן                                35%

תלמידאות                        15%

מבחן מתכונת   40%


הציון הסופי  הוא הממוצע של ציון סמסטר א וציון סמסטר ב + ציון מתכונת

30% + 40ֵ+30% = 100%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School