צרפתית שכבה יא

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון במקצוע הצרפתית בשנת הלימודים תשפ"א

חטיבה עליונה

מטלות ועבודות בזמן שיעור (בחנים, תיאור תמונה, הבנת הנשמע) : 30%

1 מבחן : 30%

עבודות בלמידה אסינכרונית (שיעורי בית): 25%

תלמידאות : 15%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב