פיזיקה שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

חישוב ציון הגשה , שנתי , לבחינות בגרות בפיזיקה

לבחינת הבגרות בכתב מכניקה לשכבת י"א

ולבחינת הבגרות בכתב אלקטרומגנטיות י"ב

להלן אופן חישוב הציון בחמד"ע:

מרכיב A –השגים בלמידה שוטפת

יחושב ממוצע כל ההערכות השוטפות בתקופת הלמידה של נושא הלימוד ( בחינות, בחנים, שיעורי בית , עבודות, בחינה מסכמת של נושא).

בשנת לימודים זאת, כיוון שחלק גדול מהלמידה התקיימה כלמידה מרחוק, בציון של מרכיב A, המורה ישקלל גם את  השגי התלמיד במטלות שנתנו באופן סינכרוני וא- סינכרוני, כחלק מהבחינות המקוונות .

מרכיב B- בחינת מתכונת

חישוב ציון ההגשה/ שנתי:

אם מרכיב A גבוה ממרכיב B , יהווה מרכיב A 85% מציון ההגשה ומרכיב Bיהווה 15%

אם מרכיב A נמוך ממרכיב B , יהוו מרכיב A 70% ציון ההגשה ומרכיב Bיהווה 30%

לציון הסופי, ישנו גם תוספת מרכיב של הערכת המורה ( עד 6 נקודות), לתלמידים שהראו למידה שוטפת והתקדמות .

בחמד"ע, אנו ממשיכים את ההוראה הרציפה. גם עבור תלמידים שיבחרו באישור בית הספר, לגשת לבחינה בכתב של מקצוע מדעי אחר, יינתן הציון השנתי באותו האופן.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School