עברית שכבה יא

קריטריונים למתן ציון

חישוב ציון ההגשה לבחינת הבגרות בעברית יא'

הכנת משימות (מתוקשבות ומודפסות), הבאת ציוד לימודי, קלסר מסודר, השתתפות פעילה בשיעורים 10%

מבחנים, בחנים מתוקשבים שיתקיימו במהלך השנה: 60%

בחינת מתכונת: 30%


מצורף סילבוס מפורט - ראו קישור בתחתית העמוד.

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב