עברית שכבה י

קריטריונים למתן ציון

הקריטריונים למתן ציון בלשון עברית כיתה י'

תלמידאות:  קלסר מסודר, הכנת משימות מתוקשבות ומודפסות, השתתפות בדיונים 10%

בחנים: 20%

מבחנים ותלקיט: 70%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב