ספרות שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

שקלול ציון - בגרות פנימית בספרות 70%

מבחן מחצית א'                                   25%

מבחן מחצית ב'                                   25%

מבחן מסכם (בגרות פנימית)                 30%

תלמידאות שנתי                                 20% 


לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School