ספרות שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

שקלול ציון ההגשה בתיכון לבגרות 70% 

כיתה יב (ציון שנתי)

 25% מבחן מחצית א'

15% הגשת מטלות לאורך השנה 

40% מבחן מתכונת 

20% תלמידאות 

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School