מתמטיקה שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים לציון במתמטיקה

מבחנים : 35%

מבחן מתכונת : 35%

מטלות ושיעורי בית 15%

תלמידאות : 15%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School