מתמטיקה שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים לציון במתמטיקה

70% מבחנים ובחנים

20% תלמידאות

10% שיקול דעת מורה.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School