מדעי המחשב שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

הרכב הציון במדעי המחשב

א. 5%- נוכחות – הנוכחות הסדירה היא אבן יסוד להצלחת התלמיד ובמקצועות המגמה מיושמת שיטת המנות על פי המלצת משרד החינוך ותקנון ביה"ס.

ב. 5%- תלמידאות – במדעי המחשב קיימת חשיבות עליונה למעורבות פעילה ושוטפת בתהליך הלמידה. מדעי המחשב מממשים חשיבה מסדר גבוה, ניתוח וארגון מחדש של רעיונות ושל ידע המאפשרים חיבור בין רעיונות ומציאת הקשרים חדשים בין מושגים. מדעי המחשב בנויים בצורה ספירלית ומובנית ועיקרם פתרון בעיות המתאפשר באמצעות סינתיזה והתאמה לדרישות הבעיה. הדבר דורש תרגול שוטף ועקבי.

ג. 30%- שיעורי בית ועבודות – מדעי המחשב סובבים סביב היכולת לפתור בעיות בכל תחומי החיים, ויכולות פתרון הבעיות משפיעות על הצלחה בתחום זה. להצלחה במדעי המחשב נדרש תרגול שוטף. הרעיונות החדשים, האלגוריתמים, שפת המחשב, כולם חדשים לתלמידים, וללא תרגול שוטף במאפיינים הקוגניטיביים - המשאבים וההיוריסטיקות, במטה-קוגניטיביים - הבקרה (ניטור וויסות עצמי), והרגשיים - אמונות של הפותר, יקשה על התלמיד להצליח.

ד. 60%- מבחנים ובחנים – המבחנים והבחנים נועדו לאפשר הערכה אובייקטיבית ככל האפשר על הידע של התלמיד ולשקף לתלמיד ולמורה את השלב בו הוא נמצא. תפקידם הנוסף הוא להכין את התלמיד לקראת בחינת הבגרות במקצוע.

המבחנים במדעי המחשב הם בחומר פתוח, ועיקרם פיתרון בעיות אלגוריתמיות באמצעות כתיבת הקוד. המבחנים אינם במחשב, אלא מבחנים רגילים, כנדרש בבחינת הבגרות.

קיימת חשיבות עליונה לשמירה על טוהר הבחינות והעבודה העצמית.

לבחינת המתכונת, בשנה בה התלמיד ניגש לבגרות, קיים משקל מכריע בציון ההגשה, ומשקלה גבוה ביחס למבחנים שוטפים.

הערות כלליות –

o הערכה חלופית - משחקים בשפת python- 30% מציון הבגרות.

הציון הסופי יחושב על פי:

* תיק העבודות השוטפות של התלמיד.

* פרוייקט תכנותי אישי מסכם (תכנות משחק והגשת תיק פרוייקט) ובחינה עליו.

o ציון ההגשה של התלמיד לקראת הבגרות יושפע גם מלימודי המקצוע בשנה שקדמה לשנה בה ניגש לבחינת הבגרות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School