מדעי החברה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון


ציון בית-ספרי לפני הבגרות – ציון הגשה בפסיכולוגיה

לכיתה יב'

ציון שנתי בכיתה יא' 20%

מבחן מחצית א' בכיתה יב' 20%

מבחן מחצית ב' בכיתה יב' 20%

מבחן סופי - סיכום החומר 30%

תלמידאות 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School