מדעי החברה יב

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכה במדעי החברה לקראת ציון בתעודה לכיתות י', יא', יב'

תלמידאות: יחס למקצוע, הקשבה בשיעור, ניהול מחברת מסודרת מרחוק ומקרוב, השתתפות בדיונים ומוטיבציה.  10%

מבחן המחצית 50%

מבדק בכיתה (מיני מבחן) 10%

מטלות עם ציון 20%

שיעורי בית ומטלות ללא ציון 10%


ציון בית-ספרי לפני הבגרות – ציון הגשה בפסיכולוגיה

לכיתה יב'

ציון שנתי בכיתה יא' 20%

מבחן מחצית א' בכיתה יב' 20%

מבחן מחצית ב' בכיתה יב' 20%

מבחן מתכונת 30%

תלמידאות 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב