מדעי החברה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון


ציון בית-ספרי לפני הבגרות – ציון הגשה

בכלכלה ובסוציולוגיה לכיתה יא'

ציון שנתי בכיתה י' 20%

מבחן מחצית א' בכיתה יא' 20%

מבחן מחצית ב' בכיתה יא' 20%

מבחן מתכונת 30%

תלמידאות 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School