מדעי החברה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים להערכה במדעי החברה לקראת ציון בתעודה לכיתות י', יא', יב'

תלמידאות: יחס למקצוע, הקשבה בשיעור, ניהול מחברת מסודרת מרחוק ומקרוב, השתתפות בדיונים ומוטיבציה.  10%

מבחן המחצית 50%

מבדק בכיתה (מיני מבחן) 10%

מטלות עם ציון 20%

שיעורי בית ומטלות ללא ציון 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School