כימיה שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון בכימיה:

30% מעבדות (הנחיית הפיקוח טרם ניתן המחוון לאיך לחשב)

45% מבחנים ומבדקים

15% פרוייקט קבוצתי

10% תלמידאות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School