כימיה שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון  בכימיה:

30% מתכונת

50% מבחנים שוטפים (25% כל בחינה)

10% מטלות מתוקשבות

10% תלמידאות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School