חנג שכבה יא

קריטריונים למתן ציון

מחוון למתן ציון בחינוך גופני לתלמידי כיתות ז'-י"ב

השתתפות פעילה בשיעורים 60%

הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים 20%

כושר גופני 10%

ידע והבנה   10%

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת 10%


מחוון למתן ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)

ציון י"ב 70%

ציון י"א 30%

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת עד 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב