היסטוריה שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

מרכיבי הציון בהיסטוריה- חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

10%- שיעורי בית ומטלות להגשה

30%- מטלות להגשה עם ציון

50%- מבחן הסמסטר

10%- תלמידאות


ציון ההגשה בהיסטוריה בכיתה יא'

ציון שנתי כיתה י'- 20%

 מבחן כיתה יא'- 35%

מבחן מתכונת- 35%

תלמידאות- 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School