היסטוריה שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

סמסטר א':

· 80% שני מבחנים (35% מבחן 1 45% מבחן 2)

20% תלמידאות


סמסטר ב':

· 80% מבחן + מתכונת (35% מבחן, 45% מתכונת)

20% תלמידאות


ציון הגשה:

· 10% ציון מחצית ב' כיתה יוד

· 50% ממוצע מבחני כיתה יא'

· 30% מתכונת

10% תלמידאות


חשוב- ציון   מחצית ב' אינו חופף לציון ההגשה וכך גם משקלו של מבחן המתכונת.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School