היסטוריה שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

מרכיבי הציון בהיסטוריה- חטיבת הביניים והחטיבה העליונה

10%- שיעורי בית ומטלות להגשה

30%- מטלות להגשה עם ציון

50%- מבחן הסמסטר

10%- תלמידאות

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School