היסטוריה שכבה י

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

סמסטר א':

· 80% מטלות (שתי מטלות- הערכה חלופית בית שני)

20% תלמידאות

ציון המחצית של סמסטר א' = ציון ההגשה ל 30% הערכה חלופית + תלמידאות


סמסטר ב':

· 80% מבחנים + בוחן (בוחן 10% מבחן 1 30% ומבחן 2 40%)

· 20% תלמידאות


ציון הגשה:

הערכה חלופית של מחצית א'  (שתי המטלות)


הציון השנתי הוא ממוצע של שתי המחציות

הבוחן הראשון ייערך לקראת סיום סמסטר א' אך ייחשב כציון למחצית ב'.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School