ביולוגיה שכבה יב

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים למתן ציון במדעים וביולוגיה תשפ"א כתות חטי"ע:

יב

בכתה:

אם שני מבחנים במחצית: 70% אם 1: 60%

בהתאם מטלות, משימת, דפי עבודה: 20-30%

תלמידאות: 10% הבאת ציוד, נוכחות פעילה, יחס למקצוע, הכנת שעורי בית כולל חובת הגשה של משימות שאינן עם ציון

מעבדה:

תיפקוד במעבדה כולל עריכת הניסויים והתנהלות כולל חובת הגשת דו"חות של 80% מהמעבדות 40%

מעבדות עם ציון 60%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב