אנגלית שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

אנגלית – חט"ע מרכיבי ציונים

י"ב - 4 & 5 יח"ל

MODULE G/ MODULE E

מבחנים: 30%

פרויקט: 30%

מבחן מתכונת: 25%

ש"ב/ מטלות

כתיבה, השתתפות 15%

ספרות אנגלית (MODULE D / F)

מטלת כתיבה

על ספר קריאה = 20%

מבחנים: = 50%

ש"ב/מטלות כתיבה= 20%

תהשתתפות 10%

COBE/ בע"פ

השתתפות פעילה

בשיעורים 40%

הצגת הפרויקט 40%

מטלות דיבור  20%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School