אנגלית שכבה יב

קריטריונים למתן ציון

אנגלית – חט"ע מרכיבי ציונים

י"ב אנגלית MODULE G

סמסטר א'

מבחנים (2)  = 60%

מטלות כתיבה = 15%

בחנים = 15%

תלמידאות = 10%

י"ב ציון שנתי / הגשה לשאלון G = 27%

מבחנים (4)  = 40%

מתכונת = 20%

פרויקט בקבוצות = 30% (חובה – נקבע ע"י הפיקוח)

תלמידאות* = 10%   *סמ' א' = 50% מתלמידאות

ציון בע"פ = 20%

הצגת פרויקט מחקר = 40%

מטלה/הצגה בע"פ = 30%

השתתפות פעילה

בשיעורים = 30%

ספרות אנגלית – י"ב רומן

מטלת קריאה (ספטמבר) = 20%

מבחן (דצמבר/ינואר)  = 50%

בחנים, מטלות כתיבה = 20%

השתתפות/תלמידאות = 10%

**** אין ספרות בסמסטר ב'

ספרות – ציון הגשה 3-שנתי (פנימי)

יוד = 35%

י"א = 35%

י"ב = 30%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב