אנגלית שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

אנגלית – חט"ע מרכיבי ציונים

י"א MODULE E 5 יח"ל - ציון הגשה

מבחנים =  40%

מבחן מתכונת =  30%

בחנים &

מטלות תרגול אוצר מילים 20%

ש"ב והשתתפות 10%

ספרות אנגלית (4 + 5 יח"ל)

מבחן 50%

מטלה על ספר קריאה 20%

מטלות/בחינות 20%

השתתפות פעילה 10%

4 יח"ל MODULE C - ציון הגשה

מבחנים =  40%

מבחן מתכונת = 30%

בחנים, מטלות

כתיבה 20%

השתתפות

פעילה 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School