אנגלית שכבה יא

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

תיכון אליאנס

אנגלית חט"ע

מרכיבי ציוני הגשה - 2021

י"א MODULE E 5 יח"ל - ציון הגשה

מבחנים:      60%  - מחשבים 3 הציונים הכי גבוהים מכל 4 (כולל 2 מתכונות)

מטלות תרגול אוצר מילים,

בוחנים,     25%

ש"ב והשתתפות   15%

ספרות אנגלית (4 + 5 יח"ל)

מבחן 50%

מטלה על ספר קריאה 20%

מטלות/בחינות 20%

השתתפות פעילה 10%

4 יח"ל MODULE C - ציון הגשה

מבחנים =  50%

מבחן מתכונת = 25%

בחנים, מטלות

כתיבה 15%

השתתפות

פעילה 10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School