אנגלית שכבה יא

קריטריונים למתן ציון

אנגלית – חט"ע מרכיבי ציונים

י"א – MODULE E

סמסטר א'

מבחנים (2) = 60%

בחנים   = 20%

מטלות = 10%

תלמידאות/

השתתפות = 10%

שנתי – ציון הגשה

מבחנים (4)  = 50%

מתכונת = 25%

בחנים ומטלות = 15%

תלמידאות, השתתפות  = 10%

ספרות אנגלית י"א– יש הורדת חומר - סיפור 1 במקום 2, אך 2 מטלות קריאה

2 מטלות כתיבה על ספר קריאה  = 20%

מבחנים = 50%

בחנים   = 10%

מטלות כתיבה = 10%

תלמידאות/השתתפות = 10%

ספרות – ציון הגשה 3-שנתי (פנימי)

יוד = 35%

י"א = 35%

י"ב = 30%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב