אנגלית שכבה י

קריטריונים למתן ציון

אנגלית – חט"ע מרכיבי ציונים יוד


סמסטר / שנתי

מבחנים (4)  = 60%

בחנים = 20%

מטלות    = 10%

תלמידאות = 10%


ספרות אנגלית – יוד

מטלת כתיבה על ספר קריאה  = 20%

מבחנים = 50%

בחנים  = 10%

מטלות כתיבה = 10%

תלמידאות/השתתפות = 10%


ספרות – ציון הגשה 3-שנתי (פנימי)

יוד = 35%

י"א = 35%

י"ב = 30%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב