אזרחות שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

קריטריונים לציון באזרחות  -  י"ב

בחינה מס' 1        20%

בחינה מס' 2        20%

בחינה מס' 3        20%

בחינה מס' 4        30%

תלמידאות            10%  (על פי החלטת המורה המלמד/ת בכיתה)

ממוצע ציונים זה הינו 80% מציון ההגשה

מטלת ביצוע        20%   (עבודה קבוצתית)

מטלה זה מהווה 20% מציון הבגרות


לאינפורמציה נוספת וחישוב ציוני הבגרות באזרחות לחצו על הקובץ המצורף
לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School