אזרחות שכבה יב

קריטריונים למתן ציון

סמסטר א'

מבחן – 15%

2 עבודות   הגשה – יחד 20%

תלמידאות בית   וכיתה – 15%

סמסטר ב'

מבחן – 15%

מתכונת – 25%

תלמידאות –   10%

לחצו להדפסת הקריטריונים

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב