אזרחות שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

אזרחות יב': 

תלמידאות: 10%

הגשת עבודות לאורך השנה: 20%

מבחן 1: 30% 

מבחן מתכונת: 40%

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School