אזרחות שכבה יב

Watercolor Butterfly 2

קריטריונים למתן ציון

אזרחות יב': 

עודכן על ידי המורים בכיתות.

לחצו להדפסת הקריטריונים

Children at School