top of page
הנהגת ההורים

תפקידה של הנהגת ההורים הוא לשמש כמתווך בין התלמידים/הוריהם לבית הספר בנושאים שאינם פדגוגים, ולהוביל מיזמים ורעיונות הקשורים לרווחת תלמידי בית הספר אליאנס בבית הספר. 
בנושאים אישיים/ כיתתיים, יומיומיים ופדגוגים על ההורים לפנות בראש ובראשונה למחנכת הכיתה, משם לרכזת השכבה , יועצת השכבה, מנהלת החטיבה הצעירה/העליונה ומנהל בית הספר
מניסיוננו מרבית הדברים נפתרים בקלות מול המחנכת/מרכזת.🌸
אנא הציפו כל קושי או רעיון לנציג כיתתכם בהנהגה על מנת שנוכל לעשות את המקסימום כדי לסייע.

הודעות

תכנית הורות "מתחת לבית" להורי אליאנס

תכנית הורות "מתחת לבית" להורי אליאנס

הרצאה בנושא הורות וחינוך בתקופת קורונה

הרצאה בנושא הורות וחינוך בתקופת קורונה

Flower
פנייה להנהגת ההורים

תודה רבה, ההודעה נשלחה.

bottom of page