top of page

תכנית פל"א באליאנס

פל"א: פעילות לימודית אחרת - מרכזי למידה עירוניים

התוכנית מפעילה מרכזי למידה ותגבור לתלמידי כיתות ז'- יב' בתוך בית הספר לאחר יום הלימודים. הלמידה מתקיימת תוך שיתוף פעולה בין צוות מורי בית הספר לצוות התוכנית. 

הלמידה במרכז פל"א נעשית בקבוצות קטנות המותאמות לצורכו האישי ורמתו של כל תלמיד במקצועות אנגלית, מתמטיקה ולשון בהוראת מורים מקצועיים שנבחרו במיוחד לתוכנית.  

 

הפעילות במרכז מתקיימת בימי א',ב',ד'.

התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד, להשקיע ולהגיע להצלחה אישית בלימודים.    

עלות ההשתתפות היא סמלית.

 

לפרטים נוספים ומערכת השעות - לחצו על הכפתור:

פלא.png
bottom of page