top of page

עבודות גמר

למידה עצמאית ומשמעותית

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב

ולא ללמדו מה לחשוב"

ג'ון דיואי, פילוסוף, פסיכולוג ואיש חינוך

 

הורים ותלמידים יקרים,

עבודת גמר היא ביטוי ללמידה משמעותית והיא מבוססת על מאפיינים של עבודת מחקר אקדמית. מקומו הפיסי של בית הספר משתנה, והוא עובר לסביבה וירטואלית, ללמידה אישית שבה המורה כבר אינו סוכן הידע הבלעדי. התלמידים חוקרים באופן עצמאי ורוכשים כלים ללמידה אקדמית.

 

חשוב להדגיש כי עבודה זו נחשבת ל-5 יחידות לימוד בתעודת הבגרות והיא כוללת בונוס. מדובר במשימה לימודית שבה התלמיד בוחר נושא לחקור אותו מבין נושאי הלימוד בביה"ס או נושא שאינו נלמד אך קרוב לליבו.

עבודת גמר מאפשרת התנסות במיומנות חשובה בכתיבה מדעית שללא ספק תשרת את התלמיד בלימודי המשך הלמידה באקדמיה. חשוב להדגיש כי הכנתה תיעשה בליווי והדרכה של מנחה אקדמאי מבית הספר או מחוץ לו. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ועבודה מדעית בהתאם לנושא עליו כותבים. עבודת הגמר היא ביטוי ליכולת של כל תלמיד ותלמידה לקרוא, להעמיק, לצבור ידע כפי שמקובל כיום בלימודים אקדמיים מתקדמים.

התהליך מתחיל בכיתה י"א עם הצעת המחקר והוא מסתיים במחצית הראשונה של כיתה י”ב, וכתיבתה דורשת אחריות אישית ומשמעת, יכולת חשיבה והתמדה. למרות האתגר האישי והמקצועי, תלמידים דיווחו על חוויה לימודית מהנה ומשמעותית מאוד, חוויה מתגמלת וייחודית שטרם חוו עד כה.

אני כאן כדי לסייע לכל תלמיד/ה בבית ספר שיצטרפו למסע המאתגר, החוויתי והמיוחד הזה. המסע תלול, אולם בסופו תוצר משמעותי ואיכותי - עבודת הגמר בהיקף של 5 יח״ל.

 בברכה

דבורה ספקטור

רכזת עבודות גמר

bottom of page