top of page

ספרים דיגיטליים -
שאלות נפוצות

24 באוגוסט 2022

שאלה: מדוע עלינו להוציא הוצאה כה גדולה על רכישת המכשירים? מדוע העירייה אינה משתתפת בזה?

תשובה: רשות מקומית אינה משתתפת בהוצאות על רכישת מכשירי קצה. אנו נמצאים בעידן של BYOD

(Bring Your Own Device), שבו כל אדם חופשי להביא את המכשיר הפרטי שלו ולהשתמש בו ואין כפייה של סוג המכשיר, כמובן בהתאם למגבלות והנחיות ביה"ס (יודגש שאין להשתמש בספרים הדיגיטליים באמצעות טלפון נייד). בעניין ההוצאה, אין כל צורך לרכוש את המכשיר היקר ביותר בשוק. נהפוך הוא, לצורך שימוש בספרים הדיגיטליים ניתן להסתפק במכשיר פשוט בעלות נמוכה. הורים שירצו לקבל הפניה לספק שביה"ס עובד אתו, נשמח להעביר עם פרטי הדגם והספק.

שאלה: אם לא תהיה אחידות בין כל מכשירי הקצה, הדבר ייצור פערים בין התלמידים.
תשובה: כאשר מדובר במכשירי קצה, אנו נמצאים בעולם של ייחודיות ולא של אחידות. כל תלמיד רשאי לבחור מה שנוח לו ומתאים לצרכיו. אין יתרון וערך לאחידות כאשר כל אחד עובד עם המכשיר הפרטי שלו. שוב יודגש שמדובר במכשיר שאמור בסך הכל לאפשר צפייה ושימוש בספר דיגיטלי.

שאלה: הסוללה לא תחזיק מעמד במשך כל שעות הלימודים. היכן יטעינו את המכשירים?
תשובה:
התלמיד מגיע ליום הלימודים כאשר המכשיר טעון וכל הספרים נמצאים במכשיר שלו במצב לא-מקוון (offline) . ‏לא תתאפשר טעינת מכשירים בבית הספר מטעמי בטיחות והגנה מפני קרינה. כאמור, צפייה בספרים אפשרית באמצעות האפליקציה גם ללא חיבור קבוע לרשת אלחוטית.

שאלה: מה הנפח של המכשיר?
תשובה:
נפח הזיכרון הדרוש לאפליקציה ולשמירת הספרים במצב לא-מקוון הוא כ- 1G.

 

שאלה: איפה שמים את המכשירים בהפסקה? מי אחראי במקרה של גניבה/שבירה?
תשובה: כל תלמיד/ה אחראי/ת על המכשיר שלו או שלה, ולצורך כך ביה"ס יאפשר שכירת לוקרים אישיים לכל תלמיד.

 

bottom of page