top of page
Colorful Books

תשפ"ד

הורים יקרים שלום רב,

בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד. במסגרת השינויים שמתקיימים בביה"ס עברנו השנה ללמד באמצעות ספרים דיגיטליים, וגם בשנת הלימודים תשפ"ד נמשיך ללמד באמצעותם. בית הספר עובד עם חברת "קלסוס" שרכשה את זכויות היוצרים לרוב המוחלט של ספרי הלימוד המאושרים לשימוש ע"י משרד החינוך מכל הוצאות הספרים בארץ. עם זאת ביה"ס מאפשר לתלמידים שאינם רוצים ללמוד עם ספרים דיגיטליים להמשיך ללמוד באמצעות  ספרי לימוד מודפסים, ובמקרים אלו יש לרכוש את הספרים עצמאית בהתאם לרשימת הספרים המפורסמת בתחתית העמוד.

ההצטרפות לתכנית תתבצע באמצעות אתר "קלסוס" החל מיום שלישי 01/08/23.
חשוב לקרוא היטב את ההנחיות  לרישום.

הלמידה באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים קשורה אך ורק לספרי הלימוד. כתיבה במהלך השיעור, היבחנות, ושאר התהליכים הלימודיים - יתקיימו כרגיל בהתאם להנחיות המורה המקצועי בכיתה.

להזכירכם,
שימוש בספרים הדיגיטליים בבית הספר יכול להתבצע כמעט מכל מכשיר קצה - פרט למכשיר סלולרי נייד.

בכל שאלה ניתן לפנות לבית הספר.

למזכירות חט"ב: nechamaad@alliancetlv.com
למזכירות חטיבה עליונה: hagitco@alliancetlv.com
שימו לב, מזכירות בית הספר זמינה מיום 20/08/2023  

בברכה
יניב בכר
מנהל "אליאנס" תל אביב

השאלת ספרי לימוד דיגטליים

bottom of page