top of page
Colorful Books

תשפ"ג

תלמידים והורים יקרים,


כפי שהודענו בית הספר עובר לשימוש בספרים דיגיטליים ועל כן מתבקשים התלמידים להגיע ללימודים עם מכשיר קצה מכל סוג (לפטופ או טאבלט, אבל לא טלפון נייד!).

פרטים נוספים אודות הפרויקט ניתן למצוא באתר קלאסוס.

לפניכם רשימת ספרי הלימוד הסופית לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה - תשפ"ג,

כמו כן מצורפות גם הנחיות, הסברים ופירוט (לפי שכבה), גם בסוגיות טכניות ותפעוליות.

הרישום והתשלום עבור השאלת הספרים הדיגיטלית (על פי מתווה פרוייקט השאלת ספרי לימוד של משרד החינוך) יתבצעו באתר "קלאסוס" החל מ-22 באוגוסט 2022. 

מי שיבחרו בכל זאת לרכוש ספרי לימוד קשיחים - יוכלו לעשות זאת באופן עצמאי באחת מחנויות הספרים.

קיץ נעים, בטוח ובריא לכולכם!

השאלת ספרי לימוד דיגטליים

רשימת
ספרי
הלימוד

הנחיות לרישום
חט"ב

הנחיות לרישום
יוד

הנחיות לרישום
י"א

הנחיות לרישום
י"ב

bottom of page