top of page

קריטריונים למתן ציון

כיתות לימוד

מגמת ספרות

ליהנות, לאהוב, להצליח!

"הדרך הטובה ביותר להיות מסופקים היא להאמין שאתם עושים משהו טוב. והדרך היחידה לעשות משהו טוב -  היא לאהוב את מה שאתם עושים" (סטיב ג'ובס)

WhatsApp Image 2022-02-27 at 14.20.23.jpeg
ספרייה.jpg

המגמה מקנה כישורי למידה כתיבה וחקר אקדמי ברמה גבוהה

המגמה מאפשרת יציאה למסע התבגרות בו נתבונן יחדיו ונלמד מיופיו של העולם דרך יצירות הספרות של משוררים, סופרים ומחזאים מתקופות ומקומות מגוונים.

המגמה מאפשרת חשיפה לעולם התקשורת והבמה, מעניקה קורפוס ספרותי נרחב ומפתחת חשיבה ביקורתית כבסיס להתפתחות אישית מוסרית וחברתית.

וכמובן, בונוס ממש שווה - 25 נקודות בונוס על הגברת 3 יחידות בלבד.

ספרים ספינות.jpg

מגמת ספרות מבקשת להרחיב דעת אופקים ודעת של תלמידים. התלמידים נחשפים דרך עולם הספר למערכות יחסים ומצבים אנושיים מתקופות שונות ובזיקה עניינית למשמעותם בעולמנו.

 

תלמידי המגמה נחשפים למגוון נקודות מבט ותפישות עולם שונות כדי לחדד חשיבה ביקורתית לצד רגישות לזולת.

 

במגמה לומדים אנו בעיקר על עצמנו דרך הספרים, מפתחים מודעות עצמית ומעצבים את האישיות דרך הקריאה הכתיבה והחקר. תלמידי המגמה מרחיבים אופקים ומפתחים את האינטלקט, דרך חשיפה לז'אנרים ועולמות נוספים מתחומי האומנויות השונות הציור והפיסול, התיאטרון והקולנוע בזיקה להיסטוריה, פסיכולוגיה ולפילוסופיה.

"ספרים הם ספינות של מחשבות המפליגות
במרחבי הזמן" 

למה לי ספרות עכשיו?

מיצירות המגמה

תמונה ספרים.jpg

ילדת כוכבים - מצגת השראה

אצלנו במגמה

054-5808535

לשאלות ניתן לפנות לסהר שבתאי - רכז המגמה

bottom of page