top of page

בעלי תפקידים - תשפ"ג

בלחיצה על שם בעל התפקיד ניתן ליצור קשר במייל 

שכבה ט'

מחנכות ט.png

שכבה ח'

מחנכות ח.png

שכבה ז'

מחנכות ז.png

שכבה יב'

מחנכות יב.png

שכבה יא'

מחנכותיא.png

שכבת י'

מחנכות י.png

בעלי תפקידים נוספים

אורית קלדררו       רכזת הטיולים

מעין פורמברג       מלוות מועצת התלמידים

עדי דה כהן          רכזת מעורבות חברתית

פלבי לוי              רכזת עולים חדשים

שירי חקלאי       רכזת טכנו-פדגוגיה 

bottom of page