top of page

מעורבות חברתית

Leaves 4

אחת ממטרות החינוך היא:" לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה ,התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל".

התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-יב'),הינה תכנית שמעצימה את הלומד ,מובילה לתהליכים של למידה משמעותית ומקדמת מעורבות חברתית ואזרחית. כמו כן, הינה תנאי לזכאות לתעודת בגרות.

אנחנו בבית ספר "אליאנס" שמים לפנינו בערך עליון את ערכי האדם והפיכת הלומד לאזרח טוב ,קשוב ואכפתי התורם לקהילה.

התלמידים שלנו לאורך השנים מתנדבים במקומות רבים ומגוונים תוך התבוננות ורגישות גדולה לאחר.

- ביקור חולים בישראל

שישי שמח

שישי שמח.jpg
4th of July Balloons

אפליקציית tribu- סרטון הדרכה

אפליקציית tribu (טריביו) היא כלי ייחודי לניהול התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.

הורדת האפליקציה עבור תלמידים

חפשו בחנות האפליקציות "תלמידים - Tribu"

קישור למשרד החינוך- מנהל חברה ונוער

bottom of page