כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

מדעי החברה

רכזת המקצוע: ארנה בראל

למקצועות מדעי החברה ייחודיות בהשוואה למקצועות הלימוד האחרים, בכך שהם עוסקים במציאות העכשווית הקרובה אלינו.

כדי להבין את העולם הסובב אותנו, על מורכבותו הגוברת, אנו זקוקים כיום למדעי החברה, יותר מאי פעם.

מקצועות מדעי החברה

נלמדים בבית הספר באחד משני מסלולים אלה:

א. פסיכולוגיה וסוציולוגיה

2 יחידות לימוד סוציולוגיה – נלמדות בכיתות י' ויא', וניגשים לבחינת בגרות בסוף כתה יא'.

2 יחידות לימוד פסיכולוגיה– נלמדות בכיתות יא' ויב', וניגשים לבחינת בגרות בסוף כתה יב'.

1 יחידת לימוד– עבודת חקר בפסיכולוגיה או סוציולוגיה שנעשית במהלך כיתה יב'.

ב. פסיכולוגיה וכלכלה

2 יחידות לימוד כלכלה – נלמדות בכיתות י' ויא', וניגשים לבגרות בסוף כתה יא'.

2 יחידות לימוד פסיכולוגיה– נלמדות בכיתות יא' ויב' וניגשים לבגרות בסוף כיתה יב'.

1 יחידת לימוד – עבודת חקר בפסיכולוגיה או כלכלה שנעשית במהלך כיתה יב'.

מסלולי הלימוד

 

סוציולוגיה- שתי יחידות לימוד

סוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר מגוון יחסי הגומלין בין בני האדם. לא האדם כפרט הוא מוקד התעניינותו של הסוציולוג, אלא היחסים שבין בני האדם. הסוציולוג מעוניין להבין את האדם בהקשרים החברתיים שלו : כיצד הוא קושר קשרים עם אנשים אחרים, כיצד הוא מנתק אותם, או כיצד הוא משנה את טיבם. כל קבוצת אנשים או מסגרת שבה בני אדם נפגשים, היא שדה מחקר אפשרי לסוציולוג: המשפחה, הקבוצה או הארגון.

מה נלמד בסוציולוגיה?

חברות

כיצד משפיע ניתוק חברתי על התפתחות האישיות של הפרט?

בעיותיהם של מתבגרים בחברות מערביות מודרניות.

סוכני חברות

"האדם אינו מה שהוא חושב שהוא, הוא גם לא מה שאחרים חושבים שהוא.

האדם הוא מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהוא".(קולי)

משפחה

האם מתפרק מוסד המשפחה בעקבות שיעורי הגירושין הגבוהים?

האם יש אלטרנטיבה למשפחה?

משפחה מסורתית מול מודרנית.

מה מקומה של האשה במשפחה? כפל תפקידים.

נדון בדילמות של משפחה בת ימינו: אפליית נשים, פונדקאות וכו'.

תרבות

ערכים, נורמות, סמלים, סימנים ושפה.

טקסים

מגדר

תרבות מסורתית לעומת תרבות מודרנית.

תרבות גלובלית, תרבות מקומית, ותרבות הצריכה.

כיצד הפכנו לכפר גלובלי שבו דפוסי החיים דומים כל כך.

קבוצה

"לא טוב היות האדם לבדו"

כיצד נוצרות קבוצות?

כיצד משפיעה הקבוצה על התנהגות חבריה ?

כיצד מתמודדת הקבוצה עם סטייה?

מי המנהיג בקבוצה?

כיצד היחיד מתמודד עם לחץ קבוצתי?

 

פסיכולוגיה- שתי יחידות לימוד

בפסיכולוגיה הפרט עומד במרכז תשומת הלב. הפסיכולוגים מנסים להבין וללמוד את התנהגות בני האדם ואת הגורמים לכך. ניתן להבחין בין התנהגות פנימית (רגשות, מחשבות) לבין התנהגות חיצונית וגלויה (ריצה, שחיה).

הגדרת הפסיכולוגיה כמדע העוסק בחקר התנהגותו של האדם, מאפשרת בחינת תגובותיו של האדם לאור גורמים הקשורים באישיותו, תכונותיו וקשריו עם סביבתו.

לצורך הסבר התופעות ההתנהגותיות השונות, עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים, ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגות מסוימת תחזור על עצמה.

אז אם אתם רוצים ללמוד כיצד לזכור טוב יותר לקראת מבחן , או איך להתמודד עם לחץ, מה מניע אותנו לפעול, מדוע אנו נכנעים ללחץ קבוצתי, מה גורם לנו לציית לסמכות וסוגיות נבחרות על גיל ההתבגרות – בואו למגמה ואולי תלמדו כמה דברים חדשים על עצמכם, שלא ידעתם.

מה נלמד בפסיכולוגיה?

תפיסה

 האם העיגולים הכתומים שווים בגודלם?

תקשורת

קוגניציה, תפיסה, קשב, זיכרון, שיפוט וקבלת החלטות.

פסיכולוגיה קוגניטיבית

פסיכולוגיה התפתחותית

התקשרות, פרויד, אריקסון וגיל ההתבגרות.

פסיכולוגיה חברתית

עמדות, השפעה חברתית, אלטרואיזם, וקונפליקטים.

רגשות

רגשות וריגוש

ריגוש ורגשות, ויסות רגשי ולחץ.

פסיכולוגיה חיובית

חוסן נפשי, רווחה נפשית ואושר.

קשב

פסיכולוגיה של האישיות

 פרויד, רוג'רס.

הנעה (מוטיבציה)

 גישות שונות להנעה

 
 

כלכלה- שתי יחידות לימוד

לימודי הכלכלה, חושפים את התלמידים ומספקים להם כלים לניתוח תהליכים כלכליים המתרחשים בישראל ובעולם, כמו: גלובליזציה ושוק מט"ח, עוני ואי שיויון ביקוש והיצע בשוק מוצר, שוק הכסף, מעורבות ממשלתית מול שוק תחרותי ועוד...

התלמידים ילמדו את המודלים הבסיסיים בעולם המושגים הכלכלי, כמו: עקומת התמורה, מודל קיינס ועוד.

שוק מט"ח

גלובליזציה

כתיבת עבודת חקר- יחידת לימוד אחת 

בכיתה

יב'

בכתה יב' יכתוב התלמיד עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת, בנושא המעניין אותו.

עבודת החקר תתבסס על החומר הנלמד בכתה ועל מקורות ביבליוגרפיים נוספים.

המורים המלמדים ידריכו את התלמידים במהלך כל השנה.

כתיבת עבודה במבנה זה מכשירה את התלמידים לקראת כתיבת חקר אקדמית.

לשאלות ניתן לפנות לארנה בראל

דיגיטלי.png

הילקוט הדיגיטלי

קלאסרום.png

קלאסרום

משוב ת.png

משוב הורים תלמידים

מנהל.png

מנהל החינוך עיריית ת"א

Alliance High School Tel Aviv     בית ספר אליאנס תל אביב