top of page

כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

כימיה

רכזת המקצוע: אופירה הראל

האם אתם חולמים להציל ולשנות את העולם?

סופרמן.png
תרופה.png

לתכנן תרופה שתשאיר אתכם צעירים לנצח!!

סוללה.jpg

להמציא סוללה שתספק אנרגיה אינסוף שעות !!

גלידה.jpg

לתכנן מזון שכולם יאהבו, בלי אף קלוריה !!

הדרך להגשמת החלומות שלך 

גלגל.png

אבל היא תתחיל במגמה הכימית

 תעבור בעתיד באחד המקצועות:

תנאי הקבלה למגמה הכימית

ציון שנתי 75 ומעלה, במקצוע כימיה.

המלצת המורה המלמד/ת בכתה.

לימודי מתמטיקה בהיקף 4/5 יחידות לימוד

מבנה תכנית הלימודים במגמה

לימודים עיוניים בכתה ושעתיים בשבוע למידת חקר חווייתית במעבדה.

הלימודים ל-5 יחידות לימוד מורכבים מחלק מעשי של מעבדה חוקרת ומחלק עיוני. בסוף יא' ניגשים לחלק העיוני של ה-70%. ובסוף יב' משלימים את החלק העיוני של ה-30% וניגשים לבחינה בע"פ על החלק המעשי של המעבדה החוקרת.

לימודי המגמה בהיקף 5 יחידות לימוד מקנה בונוסים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה ומוכרת כמגמה ריאלית.

מורות המגמה:

אופירה הראל

אופירה.png

רונית אגוזי

רונית.jpg

מה מאפיין את ההוראה שלנו במגמה?

אצלנו מאמינים ביחס אישי ותמיכה צמודה לאורך שלוש שנות המגמה.

אצלנו מאמינים במתן הזדמנות ומקיימים מועדי שיפור ציון (מועד ב').

אצלנו מאמינים בשיעורים מעניינים - פעילויות מתוקשבות, צפייה מודרכת בסרטים וסיורים לימודיים.

אצלנו מאמינים שגם המשפחה שלכם מצטרפת למגמה ולכן הם יוזמנו לפעילויות משותפות.

לשאלות ניתן לפנות לאופירה הראל

אימייל כתום.png
bottom of page