top of page

חדשנות חברתית

להוביל בכל תחום

מגמה פורצת דרך המשלבת בין העולם התיאורטי לעתיד המציאותי

מגמה שמאפשרת לכל תלמיד.ה לבטא את הכישורים האישיים והייחודיים שלו.ה, לצד שיתופי פעולה בקבוצה ועם גורמים שונים

מגמה שבה הערכת התלמידים והתלמידות משולבת כחלק מתהליך ההוראה ומתרחשת במהלך הלמידה, תוך שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה.\

מגמה המעניקה 5 יח"ל המבוססות על תהליך למידה של שלוש-שנים ופרויקטים מתמשכים. ללא מבחן!

למה חדשנות חברתית?

מבנה המגמה

לשאלות ניתן לפנות לעדי דה כהן - רכזת המגמה

bottom of page