הכנה למסע לפולין

מסע לפולין.jpg

נא להוסיף לכל הטפסים גם צילום דרכון 

ולהגיש את הטפסים למחנכי הכיתות בתוך ניילונית.

דרכון.jpg

משלחת לפולין - טפסים

1

2

3

4

5

6

7

הורים המעוניינים להצטרף למסע לפולין, באוטובוס הורים, מתבקשים לפנות למשרד הנסיעות "הלל טורס"  כדי להסדיר הרשמתם.

מידע בנוגע למסע המשלחת לפולין