top of page

הכנה למסע לפולין

מסע לפולין.jpg

נא להוסיף לכל הטפסים גם צילום דרכון 

ולהגיש את הטפסים למחנכי הכיתות בתוך ניילונית.

דרכון.jpg

משלחת לפולין - טפסים

1

2

3

4

5

6

7

הורים המעוניינים להצטרף למסע לפולין, באוטובוס הורים, מתבקשים לפנות למשרד הנסיעות "הלל טורס"  כדי להסדיר הרשמתם.

מידע בנוגע למסע המשלחת לפולין

הכנה למסע
טפסים
הורים במסע
מידע נוסף
bottom of page