כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

היסטוריה

רכזת המקצוע: אילה קידר

לחצו על התמונה לפתיחת המצגת

מטרת הלימודים במגמת ההיסטוריה היא להכיר, ללמוד ולהבין עולמות חדשים, לחשוף התפתחויות פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שעברה החברה האנושית בעת החדשה. אנו מאמינים שהבנה כזו יכולה לתרום להבנת המציאות בת זמננו, להקנות כלים לחשיבה וכל זאת בנוסף על הרחבת הידיעות ההיסטוריות.

לימודי חובה - שתי יחידות לימוד

לימודי מגמת ההיסטוריה כמקצוע בחירה באים בנוסף על לימודי החובה בהיסטוריה, לימודים המחייבים את כל תלמידי בית הספר ומוערכים כ- שתי יחידות לימוד.

 

  :במסגרת לימודי החובה

:בכיתה י' ילמדו התלמידים שני נושאים

1) "ממדינת מקדש לעם הספר"- תקופת בית שני-

      על יחידה זו יקבלו ציון בהערכה חלופית.

 

2) הלאומיות בישראל ובעמים- ראשית הדרך עד 1920.

 

בתום שנת הלימודים ייבחנו התלמידים בבחינה פנימית שמשקלה יהיה 10% בשקלול הציון בהיסטוריה- לימודי חובה- בתעודת הבגרות.

בכיתות יא'- יב' ילמדו התלמידים שני נושאים:

 

1) נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה.

2) בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון.

 

בתום הלימודים של חלק זה ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות,
חלק ב', שמשקלה יהיה 60% בשקלול הציון בהיסטוריה- לימודי החובה- בתעודת הבגרות.

לימודי הבחירה- יחידות ההגבר- בהשלמה לחמש יחידות לימוד

מבנה המגמה:

היחידה השלישית:

היחידה השלישית תתבסס על סדנה  לכתיבת עבודת חקר ממוקדת בנושא היסטורי, שייבחר על ידי מורי המגמה. העבודה צריכה להיות בהיקף של עשרה עד חמישה עשר עמודים מודפסים. הביבליוגרפיה חייבת להתבסס על לפחות שני ספרי מחקר ( לא ספרי לימוד) ועל שניים או שלושה מאמרים מחקריים. 

תמונה1.png
תמונה4.png

היחידות הרביעית והחמישית:

במסגרת זו ילמדו התלמידים שני נושאים מתוך שמונת הנושאים הבאים:

1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948– 1967.

 2. מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים.

 3. קהילת קרקוב בתקופת השואה.

 4. מלחמת העצמאות.

 5. "אל מול עולם חדש- לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה".

 6. תולדות ארצות הברית.

 7. יפן המודרנית.

 8 . סין המודרנית.

התלמידים ייבחנו על שני הנושאים בבחינה אחת

בהערכה חיצונית ארצית מטעם ממשרד החינוך.

לשאלות ניתן לפנות לאילה קידר

אימייל צהוב.png