כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

היסטוריה

רכז המקצוע: גילי פלג

אודות

לימודי חובה - שתי יחידות לימוד

לימודי הבחירה- יחידות ההגבר- בהשלמה לחמש יחידות לימוד

לשאלות ניתן לפנות לגילי פלג

אימייל צהוב.png