top of page

סיכום מחצית א' בחטיבת הביניים "אליאנס"

הורים יקרים,

השבוע יקבלו התלמידים את תעודת המחצית. התעודה הינה משוב מקדם לתלמידים על השקעתם במהלך המחצית ועל הישגיהם. מטרת המשוב התקופתי היא לאפשר לתלמידים לערוך רפלקציה ולהתבונן בתהליכי הלמידה שעברו הכוללים את החוזקות שלהם, את האתגרים שעמדו בפניהם ואת הישגיהם, ומזמן אותם להציב יעדים למחצית הבאה.

במסגרת השינויים הפדגוגיים המתקיימים בחטיבת הביניים, למדו התלמידים קורס המשלב למידה רב תחומית של מס' מקצועות הומניסטיים סביב נושא גדול המדמה את העולם האמיתי בו כל נושא מכיל תחומי מומחיות שונים, כשהדגש הוא על הקניית מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות. בהתאם לכך נערכו שינויים בהערכה של התלמידים בקורס זה. הערכה הניתנת בקורס מזמינה אתכם ואת התלמידים להתבוננות בתהליכי הלמידה ובהתפתחות האישית של כל תלמיד במיומנויות שבהן התמקדנו בקורס.

 

ההערכה  בקורס מכילה:

  • פירוט המיומנויות הקוגניטיביות והחברתיות שנלמדו במהלך הקורס.

  • הערכה מילולית של תהליך הלמידה בכיתה ושל ההתפתחות במיומנויות השונות.

  • ציון (בשכבות ח' וט').

 

ביום שישי 4.2 יפגשו התלמידים עם המחנכ.ת שלהם לשיחת משוב אישית ולקבלת התעודה.

אנו מאמינים כי השיח האישי, סיכום המחצית והתבוננות במשוב הניתן בתעודה הינם הזדמנות לצמיחה, להתפתחות ולהגשמה עצמית.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לתהליכי הרפלקציה ולנהל עם בנכם / בתכם שיח אודות התהליך.


 

בברכה,

יניב בכר -מנהל בית ספר "אליאנס"                         איריס הלפרין - מנהלת חט"ב   

 

bottom of page