top of page

כיתות לימוד

קריטריונים למתן ציון

ביולוגיה

מדעי החיים

רכזת המקצוע: דורית שיזף

נגיף covid19.  

מיהו, מהו ולמה הוא גורם.

למה פיתוח חיסון נגדו כל כך בעייתי?

WhatsApp Image 2020-10-31 at 12.25.12 (1

מהו אפקט החממה? ומדוע הוא גורם להתחממות כדור הארץ?

Plant Nursery
Tomatoes in Greenhouse

מדוע מחלות מסוימות שכיחות בגברים יותר מאשר בנשים?

Test Tube

מהו הגנום האנושי?

שכפול גנטי – בעתיד הקרוב?

בהווה?

Science
Science Courses

מהו איידס?

Microscope

כיצד יכול תא אחד לקיים כל כך הרבה תהליכים מורכבים ומסובכים?

Illustrated Medical Heart

כיצד פועלת הגלולה למניעת הריון?

Pills in apothecary bottle
Doctor Examining a Pregnant Woman

לחצו על התמונה לפתיחת המצגת

ביולוגיה פתיחה.png

מדע שעוסק בגופנו, בתהליכים המתרחשים בכל תא ותא בו, בעולם שסביבנו, ביצורים החיים ובהתאמותיהם לבתי גידול שונים.

לימודי הביולוגיה מקנים ללומד חשיבה מדעית, ראייה והבנה שונה של העולם סביבנו, ידע מעמיק בתהליכים ובתופעות הקשורים בגופנו ובסביבתנו.

ביולוגיה - מדעי החיים

Press the Button

מבנה תכנית הלימודים במגמה- 5 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד עיוניות:

קריאת מאמר מדעי

בחינה בכתה יב'

פרקי הבחירה:

פרק בחירה: מיקרואורגניזם-    חיידקים ונגיפים

פרקי הליבה:

גוף האדם

התא

אקולוגיה

2 יחידות לימוד מעשיות:

עבודת חקר

בחינת בגרות

בכיתה יב'

ביוחקר

בכתה יא' 30%

ע"י המורה

לשאלות ניתן לפנות לדורית שיזף

אימייל ירוק.png
bottom of page