בחינות השלמה ומועד שיפור ציון –
סמסטר א תשפ"ב

שעת תחילת הבחינות תפורסם בהמשך בכפוף לפעילויות השכבה. חדרים יתפרסמו בבקר הבחינה.

מבחני השלמה סופי סופני.png

הרישום הסתיים

בהצלחה !